Đơn giản Origami-Kirigami Christmas Tree

Origami-Kirigami-Xmas-Tree

Thêm đơn giản Origami-Kirigami Christmas Tree
Từ mô hình Origami cây thông truyền thống
Thư mục và Nhiếp ảnh gia: @ Origami_Kids
Mức độ khó khăn: Dễ dàng. Thời gian gấp 15 của tôi. 24 bước.
Kỹ thuật: Đây là lắp ráp một mô hình mô-đun, cắt và keo là bắt buộc. Nó gấp từ 2 hình vuông của giấy origami của cùng kích thước: 20cm x 20cm màu xanh lá cây và màu nâu 5cmx5cm
Làm thế nào để gấp, ở cuối trang
Làm thế nào để gấp đây!
Tùy chọn. Hình ảnh Sơ đồ.

BƯỚC 1-12 Click vào đây!


Bài liên quan
Những ý kiến ​​đóng.